Exodus
Acrylic on canvas
48" X 73.5"
Christos Koutsouras